W związku z prowadzeniem projektu „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających naukę Szkolą” (umowa nr 122/RPLU.11.02.00-06-0185/18), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ogłaszamy zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest dostarczenie słuchawek do prowadzenia terapii przez dzieci oraz nośników typu pendrive.

Pobierz zapytanie ofertowe: