SOFTWARE

― systemy dedykowane
― systemy medyczne
― projekty badawczo-rozwojowe
― systemy e-commerce
― aplikacje mobilne
― web development
― produkty sprzętowe
― aplikacje multisystemowe (electron)

 

Tworzymy systemy informacyjne efektywnie i intuicyjnie wspierające procesy biznesowe. Mieliśmy okazję projektować aplikacje medyczne zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz 13485:2012 potwierdzoną certyfikacją TÜV NORD. Programujemy profesjonalne dedykowane platformy webowe oraz natywne aplikacje na platformy Windows, iOS i Android. Dzięki ogromnej wiedzy oraz doświadczeniu naszych specjalistów jesteśmy w stanie zaproponować indywidualnie dopasowane rozwiązania.
Z chęcią podejmujemy się kolejnych wyzwań, bo nie ma projektów, którym nie bylibyśmy w stanie sprostać.

EXPERIENCE

― optymalizacja biznesu
― projektowanie produktów cyfrowych
― badania użyteczności / dostępności
― audyty i analizy ux
― tworzenie interfejsów użytkownika
― cyfryzacja procesów
― prototypowanie
― motion design
― service design

 

UX jest integralną częścią każdego projektu, w który jesteśmy zaangażowani. Nasz zespół architektów uczestniczy w pracach od samego początku, pozostając w ścisłej kooperacji z działami kreacji oraz programistami. Dbamy o jak najlepszy poziom doświadczeń użytkownika.Sięgamy po najnowsze rozwiązania i technologie. Staramy się popularyzować na lokalnym rynku innowacje.

BRANDING

― kreowanie marek
― naming
― strategie i konsulting
― identyfikacje wizualne
― projektowanie opakowań
― doradztwo artystyczne
― kampanie marketingowe
― materiały multimedialne i btl
― systemy projektowe (design systems & guidelines)

 

Od lat zajmujemy się kreowaniem marek, wsparciem rozwoju firm od podstaw, doradztwem artystycznym oraz marketingowym. Nasz doświadczony dział kreacji zapewnia klientom kompleksowe wsparcie począwszy od nazwy marki i logo a skończywszy na kampaniach marketingowych. Nie stoimy w miejscu, uczestniczymy w wydarzeniach branżowych i wspieramy je. Znamy najnowsze trendy, bo sami je tworzymy.

komputer kod programu

Technologie i umiejętności

PHP

Frameworks

Symfony 4, API Platform, Yii2, Laravel 5, Zend 2 / 1

Testing

PHPUnit, Codeception, Behat, Cypress

Web Servers

Apache, NGINX

API Tools

OpenAPI, Postman, Newman

Libraries & Tools

Guzzle, PHPExcel, PHPStan, Mess Detector

Integrations

Redis, ElasticSearch, RabbitMQ, Google Maps, Google Places, Facebook API, Leaflet, OpenStreetMap

Python

Frameworks

Django

Tools

QGis, PostGIS, OpenLayers, GeoServer, GDL

Databases

MySQL, SQLite, MS SQL Server, Elasticsearch, MariaDB

Skills

Database server management, PHP libraries, Python, JavaScript, Angular, Java, Swi, Database design

Web

HTML5, JavaScript, Angular, Node.js, Vue.js, Electron JS, CSS3 (SCSS, LESS, SASS), Ngrx, Redux, Ionic, jQuery, Bootstrap, TypeScript

Skills

CMS management, WordPress scaling & customizing, WordPress & WooCommerce based web and e-commerce development, WordPress plugin development, Chrome extension development, bot and sophisticated automation script development, website optimization & audits, standalone ElectronJS based app development, API support

operating systems

Windows, Linux, iOS, IpadOS, MacOS

Skills

server administration, system installation & configuration, web server configuration (NGINX, Apache), network configuration, CI/CD

Tools

PHPStorm, Docker, GitLab (Gitlab Runner), Bitbucket, SVN, Asana, Jira, Trello, Everhour, WorkBench, DBeaver, Filezilla, WinSCP, Portainer.io

Project management

SCRUM, Kanban, Waterfall

UX

Tools

Moqups, Figma, Sketch, Adobe Creative Cloud, Zeplin, Protopie, InVision, Framer, Principle, Balsamiq, Affinity, Axure, Marvel, Avocode, UXPin

Skills

User interview, Stakeholder interview, Competitive analysis, Accessibility evaluation, Qualitative usability testing, Personas, Empathy maps, User Journey, Maps/ flowcharts, User modelling, Scenarios & user stories, Ideation, Sitemaps, Information architecture, Wireframing & prototyping, User testing, Usability testing, UX audits and analyses, User interface design, Process digitalization, Interaction design

Nie pozwól, żebyśmy byli gołosłowni i zobacz projekty,
które udało nam się zrealizować.