Oferta - software - Industi - Software & Branding

Mamy ponad 12-letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania. Jesteśmy gotowi sprostać nawet najbardziej skomplikowanym wyzwaniom!

Tworzymy systemy informacyjne efektywnie i intuicyjnie wspierające procesy biznesowe. Mieliśmy okazję projektować aplikacje medyczne zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz 13485:2012 potwierdzoną certyfikacją TÜV NORD. Programujemy profesjonalne dedykowane platformy webowe oraz natywne aplikacje na platformy Windows, iOS i Android. Dzięki ogromnej wiedzy oraz doświadczeniu naszych specjalistów jesteśmy w stanie zaproponować indywidualnie dopasowane rozwiązania.
Z chęcią podejmujemy się kolejnych wyzwań, bo nie ma projektów, którym nie bylibyśmy w stanie sprostać.

komputer kod programu

Technologie i umiejętności

PHP

Frameworks

Symfony 4, API Platform, Yii2, Laravel 5, Zend 2 / 1

Testing

PHPUnit, Codeception, Behat, Cypress

Web Servers

Apache, NGINX

API Tools

OpenAPI, Postman, Newman

Libraries & Tools

Guzzle, PHPExcel, PHPStan, Mess Detector

Integrations

Redis, ElasticSearch, RabbitMQ, Google Maps, Google Places, Facebook API, Leaflet, OpenStreetMap

Python

Frameworks

Django

Tools

QGis, PostGIS, OpenLayers, GeoServer, GDL

Databases

MySQL, SQLite, MS SQL Server, Elasticsearch, MariaDB

Skills

Database server management, PHP libraries, Python, JavaScript, Angular, Java, Swi, Database design

Web

HTML5, JavaScript, Angular, Node.js, Vue.js, Electron JS, CSS3 (SCSS, LESS, SASS), Ngrx, Redux, Ionic, jQuery, Bootstrap, TypeScript

Skills

CMS management, WordPress scaling & customizing, WordPress & WooCommerce based web and e-commerce development, WordPress plugin development, Chrome extension development, bot and sophisticated automation script development, website optimization & audits, standalone ElectronJS based app development, API support

operating systems

Windows, Linux, iOS, IpadOS, MacOS

Skills

server administration, system installation & configuration, web server configuration (NGINX, Apache), network configuration, CI/CD

Tools

PHPStorm, Docker, GitLab (Gitlab Runner), Bitbucket, SVN, Asana, Jira, Trello, Everhour, WorkBench, DBeaver, Filezilla, WinSCP, Portainer.io

Project management

SCRUM, Kanban, Waterfall

Nie pozwól, żebyśmy byli gołosłowni i zobacz projekty,
które udało nam się zrealizować.

Widzimy, że korzystasz z przeglądarki Internet Explorer, która nie jest już oficjalnie wpierana. W celu zapewnienia jak najlepszego odbioru naszej strony, zalecamy używanie najnowszych wersji poniższych przeglądarek: