B + R - Industi - Software & Branding

STYMULATOR
POLIMODALNEJ
PERCEPCJI
SENSORYCZNEJ

Opracowaliśmy prototyp i wdrożyliśmy do produkcji system stymulatora polimodalnej percepcji sensorycznej dla Centrum Słuchu i Mowy. Zaprojektowane w SPPS rozwiązania służą prowadzeniu terapii słuchu na wielu różnych płaszczyznach jednocześnie. Projekt został nagrodzony w konkursie Polski Produkt Przyszłości.

Img

IFPS -
INNOTECH

Znaczące udoskonalenie mobilnej platformy diagnostyki narządów zmysłów. Badania obejmowały opracowanie algorytmów oraz stworzenie urządzenia oraz platformy. Spółka realizuje założenia projektowe polegające na: opracowaniu specyfikacji systemu multimedialnego, wykonaniu części aplikacyjnej i bazodanowej systemu stymulatora, wdrożeniu systemu na urządzeniach przenośnych używanych w praktyce klinicznej, testach systemu na grupie co najmniej 20 pacjentów. Dzięki tym badaniom firma i jej zespół pozyskała bardzo przydatne nowe kompetencje z zakresu: cybernetyki, algorytmizacji dźwięków, filtrowania i wielu innych.

Img

B2B INDUSTI

Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów między partnerami. Platforma B2B jest produktem, który wprowadza nowatorskie podejście do zagadnienia elektronicznej wymiany informacji między współpracującymi przedsiębiorstwami. Jest to dedykowane rozwiązanie, przystosowane do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw nie tylko pod względem bogatej funkcjonalności, ale także atrakcyjnej ceny i niezwykle łatwego sposobu wdrażania.

Img

HPC-GIS

Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii HPC-GIS (High Performing Computing Geographical Information System). Problem badawczy polega na opracowaniu technologii, która w sposób wydajny będzie wykonywała wieloczynnikowe analizy GIS pod kątem atrakcyjność oraz wartości inwestycji. W opracowanej technologii zaimplementuje się także modele oceny zagrożeń środowiskowych oraz oddziaływania na środowisko. Technologia HPC-GIS pozwoli na modelowanie najbardziej newralgicznych zjawisk przyrodniczych jakim są powodzie w tym zjawiska flash flood oraz osuwiska. Na platformie zaimplementowane zostaną także funkcje oceny ryzyka inwestycji związane
z oddziaływaniem na środowisko, wykorzystaniem OZE a także prognozowania zagrożeń w czasie rzeczywistym.

Img

Widzimy, że korzystasz z przeglądarki Internet Explorer, która nie jest już oficjalnie wpierana. W celu zapewnienia jak najlepszego odbioru naszej strony, zalecamy używanie najnowszych wersji poniższych przeglądarek: