O nas

Nie akceptujemy przeciętności i bylejakości! To co robimy musi być perfekcyjne, funkcjonalne i wgniatać w fotel! Jeżeli chcesz czegoś przeciętnego, to masz do dyspozycji wiele innych firm. My poświęciliśmy 0 lat, 0 miesięcy, 0 dnia na to, żeby wiedzieć co działa i co się sprawdza w Twoim biznesie. Tradycjonalistom lubiącym powiększać logo, czy wybierać kolorki - grzecznie dziękujemy. Dlaczego? Bo masz otrzymać produkt najwyższej jakości. Amen!

UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 8. oś priorytetowa społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki działanie 8.2 wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Tytuł projektu: wdrożenie systemu b2b do automatyzacji procesów pomiędzy partnerami.
umowa o dofinansowanie nr wnd-poig.08.02.00-06-020/14 kwota dofinansowania unii europejskiej: 695 260,00 pln