SPPS - Industi - Software & Branding

SPPS

SPPS czyli Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej to nowa, łatwo dostępna metoda wsparcia dla pacjentów mająca zastosowanie w wielu różnych grupach zaburzeń wynikających z zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Funkcjonalność

Zestaw SPPS jest mały i poręczny, a przez to wygodny w użyciu. Nie wymaga współdziałania z innymi, często dużymi oraz kosztownymi urządzeniami, umieszczonymi w specjalnie do tego przygotowanych pomieszczeniach. Przekłada to się na znaczne obniżenie kosztów użytkowania urządzeń terapeutycznych oraz większą dostępność treningu.

Innowacyjność

Zaprojektowane w SPPS rozwiązania służą prowadzeniu terapii na wielu różnych płaszczyznach jednocześnie. Zaangażowane są różne ludzkie zmysły (słuch, wzrok, dotyk) oraz ich integracja i koordynacja. Innowacyjność zastosowanych rozwiązań stworzyła możliwość stymulowania wielu różnych funkcji jednocześnie.

Przeznaczenie

SPPS przeznaczony jest osób z różnymi zaburzeniami oraz trudnościami wynikającymi z ograniczeń w zakresie przetwarzania słuchowego, takimi jak:

Problemy ze zrozumieniem
mowy
Trudności w czytaniu
i pisaniu
Zaburzenia artykulacji
Niepłynność mowy
Zaburzenia głosu
Opóźniony rozwój mowy
Zaburzenia koncentracji
uwagi słuchowej
Trudności w nauce
Trudności w nauce języków obcych

Wyzwanie

Naszą rolą było zapewnienie kompleksowej pomocy pacjentom z ubytkami słuchu w zakresie diagnozowania, doboru i dopasowania aparatów słuchowych oraz rehabilitacji słuchu i mowy.

Koncepcja działania

Sposób działania Systemu jest prosty i wygodny. Certyfikowany terapeuta diagnozuje pacjenta, konfiguruje odpowiednią terapię i udostępnia ją pacjentowi. Dzięki takiemu rozwiązaniu terapia może się odbywać w dowolnym miejscu, zarówno w domu jak i w gabinecie.

Złożony system
terapii słuchu

Rezultatem naszych działań było stworzenie kompletnego systemu, który pozwala na samodzielne przeprowadzenie terapii przez pacjenta. Stopniowanie natężenia terapii umożliwia przeprowadzenie od 15 do 90 treningów. Przejście na kolejny poziom terapii zależne jest od wyników diagnozy i umiejętności przetwarzania słuchowego u pacjenta.

Panel terapeuty

W panelu terapeuty są zawarte funkcjonalności ułatwiające sprawne przeprowadzenie różnych typów badań oraz podgląd danych pacjenta. Umożliwia to nadzorowanie postępów przez terapeutę bez konieczności przeprowadzania stacjonarnych spotkań.

Gry dla dziecka

Aby dopasować terapię do wymagań najmłodszej grupy odbiorców, stworzyliśmy przyjazne gry. Dzięki nim, terapia będzie nie tylko skuteczna, ale też przyjemna i angażująca. Terapia poprzez gry zachęca do samodzielnego wykonywania ćwiczeń i ułatwia współpracę z terapeutą.

Widzimy, że korzystasz z przeglądarki Internet Explorer, która nie jest już oficjalnie wpierana. W celu zapewnienia jak najlepszego odbioru naszej strony, zalecamy używanie najnowszych wersji poniższych przeglądarek: