Finansowanie - Industi - Software & Branding

EU

INDUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.
„Ekspansja na rynki zagraniczne Industi sp. z o.o. z autorskim i wyróżniającym się oprogramowaniem typu CRM pod nazwą Entis.”
 
Opis Projektu
Firma Industi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością planując ekspansje na rynki zagraniczne zleciła firmie zewnętrznej weryfikację wybranych krajów pod kątem sprzedaży produktu w postaci systemu CRM. Spośród pięciu potencjalnych lokalizacji firma doradcza zarekomendowała ostatecznie dwie w postaci: USA i Hiszpanii. Ich wybór został poprzedzony wnikliwą analizą opartą na informacjach dostępnych w oficjalnych źródłach internetowych oraz informacje, które zgromadziła zewnętrzna firma doradcza, co zostało szczegółowo opisane w Modelu Biznesowym, który stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.
Czas trwania projektu: 02.11.2020 – 31.07.2021 r.
Głównym produktem eksportowym jest oprogramowanie pod marką CRM (Customer Relationship Management) Entis służący do optymalizacji procesów sprzedażowych, zarządzania obsługi klientów, zarządzania e-commerce oraz posiada wiele innych funkcjonalności.

W celu świadomego i rozważnego wejścia na wybrane rynku europejskie Wnioskodawca podejmie następujące kroki:

  1. Zakup usługi doradczej, w tym przeważającej mierze zawierającej usługi marketingowe, która pomoże wypromować markę na wybranych rynkach. Na usługę będą składać się dwie grupy usług:
    • a) doradcze związane z przygotowaniem ekspansji na rynki oraz strategią wejścia i ich analizą rynkową oraz opracowaniem nowego modelu biznesowego,
    • b) marketingowe związane z przygotowaniem na nowe rynki oraz promowaniem produktów na nowych rynkach docelowych.
  2. Tworzenie materiałów marketingowych dedykowanych na zagraniczne rynki docelowe.

 
Cele projektu:
Celem projektu jest internacjonalizacja działalności na nowych rynkach zagranicznych w postaci Hiszpanii i USA,

Planowane efekty:
a) pozyskanie nowych rynków zagranicznych w postaci Hiszpanii i USA,
b) zwiększenie przychodów poprzez udział przychodów z eksportu w całości przychodów ze sprzedaży dedykowanych systemów w wysokości co najmniej 20% do końca 2021 roku,
c) rozwinięcie działalności, dzięki doświadczeniom nabytym poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym;
d) uzyskanie wzrostu dochodów, który z kolei pozwoli na nowe inwestycje, np. na dalszy rozwój zaplecza software house,
e) nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki

Wartość projektu: 457 560,00 PLN
Wkład Funduszu Europejskiego: 316 200,00 PLN

 

INDUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pt.
„Zintegrowany system do leczenia wad wymowy – VIRTUAL SPEECH THERAPY SYSTEM – VSTS.”

w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie systemu, który w oparciu o analizę głosu i artykułowania zidentyfikuje wadę wymowy oraz w sposób automatyczny wybierze program terapii.

Efektem projektu będzie system zapewniający spersonalizowaną terapię leczenia wad wymowy, przy wykorzystaniu interaktywnych gier. W oparciu o układ biosensorów system zapewni bieżącą informację zwrotną o postępach pacjenta w terapii wad wymowy.

Wartość projektu: 5 175 141,99 PLN
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 5 175 141,99 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 839 719,04 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 6/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka.

 

 

Opracowanie technologii HPC-GIS do kompleksowej analizy lokalizacji inwestycji oraz oceny zagrożeń środowiskowych
INDUSTI Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Opracowanie technologii HPC-GIS do kompleksowej analizy lokalizacji inwestycji oraz oceny zagrożeń środowiskowych” w ramach działania 1.2 Badania celowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Cele projektu: Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii HPC-GIS (High Performing Computing Geographical Information System). Problem badawczy polega na oprac. technologii, która w sposób wydajny będzie wykonywała wieloczynnikowe analizy GIS pod kątem atrakcyjności oraz wartości inwestycji. W opracowanej technologii zaimplementuje się także modele oceny zagrożeń środowiskowych oraz oddziaływania na środowisko.
Planowane efekty: Prace badawcze będą polegały na oprac. metod liczenia oraz metod podziału i dystrybucji danych przestrzennych na węzły hybrydowego klastra obliczeniowego akcelerowanego kartami GPU, metod zrównoważania obciążenia obliczeniami węzłów klastra oraz protokołów przesyłania danych przestrzennych do i z klastra. Dzięki temu możliwa będzie implementacja silnika HPC-GIS działającego na platformie klastra. Umożliwi to opracowanie autorskich metod programowania równoległego i rozproszonego obliczeń dot. wyznaczania parametrów topograficznych oraz implementacji modeli analitycznych na klastrach obliczeniowych akcelerowanych kartami GPU.
Wartość projektu: 3 796 717, 50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 989 049, 60 PLN

 

 

Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów pomiędzy partnerami
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 8. oś priorytetowa społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki działanie 8.2 wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
Umowa o dofinansowanie: nr wnd-poig.08.02.00-06-020/14
Kwota dofinansowania unii europejskiej: 695 260,00 pln

 

Nie pozwól, żebyśmy byli gołosłowni i zobacz projekty,
które udało nam się zrealizować.

Widzimy, że korzystasz z przeglądarki Internet Explorer, która nie jest już oficjalnie wpierana. W celu zapewnienia jak najlepszego odbioru naszej strony, zalecamy używanie najnowszych wersji poniższych przeglądarek: