INDUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pt.
„Zintegrowany system do leczenia wad wymowy – VIRTUAL SPEECH THERAPY SYSTEM – VSTS.”

w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie systemu, który w oparciu o analizę głosu i artykułowania zidentyfikuje wadę wymowy oraz w sposób automatyczny wybierze program terapii.

Efektem projektu będzie system zapewniający spersonalizowaną terapię leczenia wad wymowy, przy wykorzystaniu interaktywnych gier. W oparciu o układ biosensorów system zapewni bieżącą informację zwrotną o postępach pacjenta w terapii wad wymowy.

Wartość projektu: 5 175 141,99 PLN
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 5 175 141,99 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 839 719,04 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 6/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka.

 

 

Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów pomiędzy partnerami
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 8. oś priorytetowa społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki działanie 8.2 wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
Umowa o dofinansowanie: nr wnd-poig.08.02.00-06-020/14
Kwota dofinansowania unii europejskiej: 695 260,00 pln

 

 

Opracowanie technologii HPC-GIS do kompleksowej analizy lokalizacji inwestycji oraz oceny zagrożeń środowiskowych
INDUSTI Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Opracowanie technologii HPC-GIS do kompleksowej analizy lokalizacji inwestycji oraz oceny zagrożeń środowiskowych” w ramach działania 1.2 Badania celowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Cele projektu: Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii HPC-GIS (High Performing Computing Geographical Information System). Problem badawczy polega na oprac. technologii, która w sposób wydajny będzie wykonywała wieloczynnikowe analizy GIS pod kątem atrakcyjności oraz wartości inwestycji. W opracowanej technologii zaimplementuje się także modele oceny zagrożeń środowiskowych oraz oddziaływania na środowisko.
Planowane efekty: Prace badawcze będą polegały na oprac. metod liczenia oraz metod podziału i dystrybucji danych przestrzennych na węzły hybrydowego klastra obliczeniowego akcelerowanego kartami GPU, metod zrównoważania obciążenia obliczeniami węzłów klastra oraz protokołów przesyłania danych przestrzennych do i z klastra. Dzięki temu możliwa będzie implementacja silnika HPC-GIS działającego na platformie klastra. Umożliwi to opracowanie autorskich metod programowania równoległego i rozproszonego obliczeń dot. wyznaczania parametrów topograficznych oraz implementacji modeli analitycznych na klastrach obliczeniowych akcelerowanych kartami GPU.
Wartość projektu: 3 796 717, 50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 989 049, 60 PLN

 

Nie pozwól, żebyśmy byli gołosłowni i zobacz projekty,
które udało nam się zrealizować.

Widzimy, że korzystasz z przeglądarki Internet Explorer, która nie jest już oficjalnie wpierana. W celu zapewnienia jak najlepszego odbioru naszej strony, zalecamy używanie najnowszych wersji poniższych przeglądarek: