Urząd Miasta Lublin - Industi - Software & Branding

“Lublin stawia
na zawodowców”
- platforma współpracy

Celem portalu jest przedstawienie oferty edukacyjnej w Lublinie oraz ułatwienie kontaktu między uczniami, pracodawcami i szkołami.

Współpraca użytkowników

Portal ma za zadanie umożliwić współpracę między następującymi rolami: uczeń, nauczyciel, pracodawca, doradca, dyrektor placówki.

Ułatwienia dla uczniów

Uczniowie mają możliwość wygenerowania z systemu CV, które ułatwi im poszukiwanie wymarzonego stażu, praktyk lub pracy oraz aplikację na nie. Dzięki wyszukiwarce, dotarcie do przyszłego pracodawcy jest prostsze, niż kiedykolwiek.

Pozostałe role w systemie

Dyrektor placówki

odpowiada za kierowanie działaniami szkoły i ułatwia wymianę informacji między szkołą a pracodawcą. Tworząc inicjatywy, informuje o najważniejszych wydarzeniach z życia szkoły.

Nauczyciel

czuwa nad przebiegiem pracy ucznia sprawdzając jego postępy. Poprzez tworzenie inicjatyw informuje uczniów i rodziców o ważnych wydarzeniach w szkole będąc z nimi w stałym kontakcie.

Pracodawca

może tworzyć ogłoszenia o pracę w celu pozyskania uczniów i absolwentów o wymaganych kwalifikacjach zawodowych. Współpracując ze szkołami, może łatwiej odnaleźć nowych pracowników lub chętnych na staże czy praktyki zawodowe.

Doradca

ma możliwość tworzenia grup zawodowych, polecania treści z portalu i zlecania członkom grupy zadań do wykonania. Jego rolą jest przygotowanie i rozwój młodzieży w zakresie zawodowym a także koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę.

Baza wiedzy
dotyczącej zawodów

Wszyscy użytkownicy portalu mają dostęp do artykułów, w których opisane są poszczególne formy kształcenia zawodowego, opisów szkół wraz z ich ofertą edukacyjną a także opisów działalności pracodawców. Dodatkowo, portal udostępnia praktyczne informacje na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy.

Projekt interfejsu

Podczas projektowania skupiliśmy się na utrzymaniu spójności z aktualnie istniejącym systemem identyfikacji wizualnej marki Lublin.

#64A241
#FFFFFF
#EA212D
#000000

Ułatwienia dostępności

Portal jest zaprojektowany tak, aby spełniać wymogi WCAG 2.1 AA. Zadbaliśmy o jego czytelność stosując odpowiednie kontrasty, hierarchię, kolorystykę i typografię. Projekt jest w pełni responsywny.

Widzimy, że korzystasz z przeglądarki Internet Explorer, która nie jest już oficjalnie wpierana. W celu zapewnienia jak najlepszego odbioru naszej strony, zalecamy używanie najnowszych wersji poniższych przeglądarek: