Oferta-old - Industi - Software & Branding

SOFTWARE

― systemy dedykowane
― systemy medyczne
― projekty badawczo-rozwojowe
― systemy e-commerce
― aplikacje mobilne
― web development
― produkty sprzętowe
― aplikacje multisystemowe (electron)

 

Tworzymy systemy informacyjne efektywnie i intuicyjnie wspierające procesy biznesowe. Mieliśmy okazję projektować aplikacje medyczne zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz 13485:2012 potwierdzoną certyfikacją TÜV NORD. Programujemy profesjonalne dedykowane platformy webowe oraz natywne aplikacje na platformy Windows, iOS i Android. Dzięki ogromnej wiedzy oraz doświadczeniu naszych specjalistów jesteśmy w stanie zaproponować indywidualnie dopasowane rozwiązania.
Z chęcią podejmujemy się kolejnych wyzwań, bo nie ma projektów, którym nie bylibyśmy w stanie sprostać.

EXPERIENCE

― optymalizacja biznesu
― projektowanie produktów cyfrowych
― badania użyteczności / dostępności
― audyty i analizy ux
― tworzenie interfejsów użytkownika
― cyfryzacja procesów
― prototypowanie
― motion design
― service design

 

Internet staje się coraz bardziej konkurencyjnym miejscem, a oczekiwania użytkowników stale rosną. Aby zatrzymać użytkownika na stronie i skłonić go do podjęcia oczekiwanych działań, właściciele sklepów i stron internetowych coraz więcej uwagi poświęcają na poprawę doświadczeń użytkowników.

Projektowanie doświadczeń użytkownika jest integralną częścią każdego projektu, w który jesteśmy zaangażowani. Korzystamy z ekspertyzy naszego zespołu architektów, którzy, przy ścisłej współpracy z programistami i działami kreacji, dbają o jak najwyższy poziom doświadczeń użytkownika.
Na podstawie eksperckiego audytu, analizy danych i znajomości dobrych praktyk, możemy poprawić doświadczenia użytkowników w kontakcie z twoją stroną internetową lub sklepem on-line. Twoja strona może działać skuteczniej – wskażemy obszary do poprawy i doradzimy, gdzie warto przeprowadzić testy A/B.

BRANDING

― kreowanie marek
― naming
― strategie i konsulting
― identyfikacje wizualne
― projektowanie opakowań
― doradztwo artystyczne
― kampanie marketingowe
― materiały multimedialne i btl
― systemy projektowe (design systems & guidelines)

 

Design to nie tylko warstwa wizualna – logo, projekty ulotek, wizytówek, czy grafiki do Internetu. To pierwsza rzecz, którą doświadcza klient w kontakcie z twoją marką. To język, który jako pierwszy do niego przemawia – jeszcze zanim zdążysz cokolwiek powiedzieć.
To element, który decyduje o „być lub nie być” twojej marki.
Dobry design pozwala na uzyskanie i utrwalenie oczekiwanego przez ciebie wizerunku w umyśle konsumenta. Jest sprzymierzeńcem w walce o jego uwagę i opinię na temat twojej marki.

Projektowanie należy rozpocząć od zadania pytania: czego oczekuje użytkownik? Czego poszukuje? Gdzie i jak szuka odpowiedzi na swoje problemy? Tylko stawiając go w centrum i wchodząc w jego położenie, jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązania, które sprawią, że pokocha twoją markę. Na doświadczenie użytkownika w kontakcie z twoją marką składa się seria detali. Świadome korzystanie z nich sprawia, że możemy nad nimi panować i dowolnie je kreować.

W Industi wiemy, jak wywołać pożądane odczucia użytkownika za pomocą dobrego designu.

komputer kod programu

Technologie i umiejętności

PHP

Frameworks

Symfony 4, API Platform, Yii2, Laravel 5, Zend 2 / 1

Testing

PHPUnit, Codeception, Behat, Cypress

Web Servers

Apache, NGINX

API Tools

OpenAPI, Postman, Newman

Libraries & Tools

Guzzle, PHPExcel, PHPStan, Mess Detector

Integrations

Redis, ElasticSearch, RabbitMQ, Google Maps, Google Places, Facebook API, Leaflet, OpenStreetMap

Python

Frameworks

Django

Tools

QGis, PostGIS, OpenLayers, GeoServer, GDL

Databases

MySQL, SQLite, MS SQL Server, Elasticsearch, MariaDB

Skills

Database server management, PHP libraries, Python, JavaScript, Angular, Java, Swi, Database design

Web

HTML5, JavaScript, Angular, Node.js, Vue.js, Electron JS, CSS3 (SCSS, LESS, SASS), Ngrx, Redux, Ionic, jQuery, Bootstrap, TypeScript

Skills

CMS management, WordPress scaling & customizing, WordPress & WooCommerce based web and e-commerce development, WordPress plugin development, Chrome extension development, bot and sophisticated automation script development, website optimization & audits, standalone ElectronJS based app development, API support

operating systems

Windows, Linux, iOS, IpadOS, MacOS

Skills

server administration, system installation & configuration, web server configuration (NGINX, Apache), network configuration, CI/CD

Tools

PHPStorm, Docker, GitLab (Gitlab Runner), Bitbucket, SVN, Asana, Jira, Trello, Everhour, WorkBench, DBeaver, Filezilla, WinSCP, Portainer.io

Project management

SCRUM, Kanban, Waterfall

UX

Tools

Moqups, Figma, Sketch, Adobe Creative Cloud, Zeplin, Protopie, InVision, Framer, Principle, Balsamiq, Affinity, Axure, Marvel, Avocode, UXPin

Skills

User interview, Stakeholder interview, Competitive analysis, Accessibility evaluation, Qualitative usability testing, Personas, Empathy maps, User Journey, Maps/ flowcharts, User modelling, Scenarios & user stories, Ideation, Sitemaps, Information architecture, Wireframing & prototyping, User testing, Usability testing, UX audits and analyses, User interface design, Process digitalization, Interaction design

Nie pozwól, żebyśmy byli gołosłowni i zobacz projekty,
które udało nam się zrealizować.

Widzimy, że korzystasz z przeglądarki Internet Explorer, która nie jest już oficjalnie wpierana. W celu zapewnienia jak najlepszego odbioru naszej strony, zalecamy używanie najnowszych wersji poniższych przeglądarek: