ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.01.2018r.
Dotyczy: Umowa zlecenie – Specjalista programowania systemów GIS

 

Zapytanie ofertowe – specjalista programowania
 


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.01.2017
Dotyczy: Zakup środków trwałych

 

Zapytanie ofertowe – środki trwałe PC

 


 

Informujemy, że postępowanie z dnia 19.01.2017r. na zakup specjalistycznych stacji inżynierskich zostaje unieważnione z uwagi na fakt, iż jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Zamawiający powtórzy postępowanie, a zapytanie ofertowe będzie ponownie dostępne do pobrania na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.12.2017
Dotyczy: Umowa zlecenie – Specjalista programowania systemów GIS

 

Zapytanie ofertowe – umowa zlecenie

 
Zapytanie nie rozstrzygnięte, będzie opublikowane ponownie.

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.12.2017
Dotyczy: Umowa zlecenie – Architekt systemu złożonego

 

Zapytanie ofertowe – umowa zlecenie